tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
when a guy pulls his wang ove to his pocket and proceeds to show it to someone
Robert showed Ally the pocket trick.
viết bởi Robert "bob" Eaton 17 Tháng tư, 2005