Top Definition
Penis or the act of having sex.
Fancy a podger love?
viết bởi Corinthian 22 Tháng một, 2004
1 more definition
verb (to Podger) The act of using one item, usually elongated, to poke into a receptacle.

Noun (a Podger) Any item used in the pursuance of the act of podgering.
I need a podger to manipulate the tobacco in this roll up cigarette to enable me to place my filter.

I gave her a damn good podgering with my hand behind the bike sheds.
viết bởi the_judge_g 07 Tháng tư, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×