tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Resident moron from www.totse.com
Poeboy poeboyish poe poe boy
viết bởi Casey Poe 05 Tháng ba, 2005
 
2.
Florida slang for a drug dealer
that poe boy, d-rock been slanging that dope on da block
viết bởi Barimah from da 954 05 Tháng một, 2010
 
3.
Gay. Even more gay than ghey.
Oh your so gay, your poeboy.
viết bởi Harry charlslichcroyden 06 Tháng ba, 2005
 
4.
cutesy slang for penis.first seen......www.totse.com
mmmm i sucked his poeboy hard and long
viết bởi Charlton Heston 05 Tháng ba, 2005