Top Definition
A romany gypsy word meaning broken,ruined,damaged a corruption of the jewish/russian word pogrom meaning devastated.
i lifted too much and poggered me back
viết bởi pukka romany 02 Tháng hai, 2010
Beaten or to over-do something; to be tired.
Mate, i'm poggered after work, can't we just cotch at yours tonight?

Bob and Tim got in a fight, Bob poggered Tim with a right hook

He poggered that football!
viết bởi Noizeboy 05 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×