Top Definition
a motor vehicle that has had loads of body filler to hide rust holes and dents..
that motors a right poggler ........
viết bởi JJ.M 21 Tháng tám, 2007
Someone who poggles. To poggle is to mess or muck about with (usually) dirty things. Children do it best.
The mother saw her child playing in the garden with a hand full of snail shells and some mud. "What a mucky poggler you are!" she said.
viết bởi Mairi Rivers 02 Tháng mười hai, 2007
A male homosexual.
He suddenly realized he'd walked into a bar full of pogglers.
viết bởi B. Sure 16 Tháng một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×