tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a poket potty
You bring a poke'potty with you when you bting your pet rat for a walk.
viết bởi Fruity Ninga, 06 Tháng tám, 2011