tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A homosexual who flies man meat into his ham hanger.
Jose is an so flameboyant, he is definately a pole pilot.
viết bởi crank 25 Tháng tư, 2005