tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
the belief that God is a Pom(small furry white creature)
oh yay pominism<3
viết bởi nekooo 23 Tháng mười, 2010