tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A major problem
Teaching President Bush how to speak
proper English would be a pondula.
viết bởi Barbara Wolfinger 06 Tháng mười, 2003