tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
large penis, preferrably one which is in some way deformed
my ponrod has an extra nut attached
viết bởi jesus 26 Tháng tư, 2003