tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Linked to shit stabber
He pokes the poo.
viết bởi Michael Ryan 16 Tháng mười hai, 2003
 
2.
meaning arse sex usually for gay men

or arse rape(er/rape(d) but not in the actuall rape kind of way

or bumming
go get poo poked you poo poker
viết bởi johnnii 28 Tháng bảy, 2007
 
3.
A homosexual male.
The poo poker shagged his ass!
viết bởi KL 27 Tháng sáu, 2003
 
4.
tim cusic
doing a lad up da ass
viết bởi jamie 19 Tháng ba, 2003