tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
taking a shit and then realizing that judging shit on its colour alone is wrong.
'yo, i just saw a mockingbird take a shit.'
'that wasn't a shit, that was a poo radley'
viết bởi uncle tav 02 Tháng hai, 2008