Top Definition
A dumbo who has poo for brains and therefore thinks stinky thoughts.
Mitch: Why don't you like me
Kath: Mitch, you're a poo brain
#stupid #stinky thoughts #poo #pooh #shit for brains #dumb
viết bởi KathyK 25 Tháng năm, 2008
An insult applied to a dim-witted, brainless person.
"I've lost my car keys."
"You poobrain!"
#birdbrain #daft bugger #durbrain #idiot #nitwit
viết bởi McGonagall 24 Tháng tư, 2006
A poobrain pu-brane is a cranial sheister.
A turdiliacus of the highest order.
Usually recognized by an indiscrete smell of faeces.
Popular usage: Don't be such a "poobrain" you egg-head Sheister!
#related words shithead #eggstain #gaybo #analist #twat-features
viết bởi Holster 25 Tháng tư, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×