Top Definition
The act of masturbation while excreting feces so that as the semen is emitted from the penis in an orgasm a poo is shot out of the anus at the same time, creating intense euphoria.
Ohh man I had the best poo masty 10 mins ago, there is semen on the floor
viết bởi RORYKNIGHT 21 Tháng tám, 2008
1, To finger ones ass while masturbating 2, To defecate in ones hand, and then use that hand to masturbate
Damn, i heard that Michael loves to get into the poo masties after listening to Elton John
viết bởi jigsaw666 08 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×