tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When you stick your dick up a dog and yell HALBALAHALABALA
dude i totally poochfucked that labrador
viết bởi Poocherr 25 Tháng mười hai, 2009