tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A Russian dog, usually one kept as a pet.
His poochinko sure doesn't like that yellow lab.
viết bởi loiseaujoli 01 Tháng sáu, 2013