tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
adj/noun -a tony.
- a human/thing that eats pooh
-a loser, freak, dickwad
Tony is the biggest pooh eater in the world
viết bởi minnnieee 30 Tháng ba, 2003