tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
the ending result after engaging in anal sex.
"damn, i gotta jump in the shower, i got some fierce poohcocky"
viết bởi lilGrnEyedMnstr 14 Tháng mười hai, 2003