Top Definition
a hybrid character created for winnie and friend fanfiction
poohglet went to the market
viết bởi pooh-bear fan 05 Tháng mười hai, 2003
a person of diminished mental capacity
don't touch that live wire you poohglet
viết bởi power95 24 Tháng chín, 2003
a bucket of pooh
1. eat poohglet.
2. drink up another poohglet for ya
viết bởi Johnny-5 30 Tháng mười một, 2003
a fubar person
ain't noone that is more poohglet than him
viết bởi Jenny Crows 05 Tháng mười, 2003
oily face
man your face looks like its been through poohglet
viết bởi Tacay llaermai 30 Tháng chín, 2003
A mix between Winnie the pooh and piglet;
a person of retarded intelligence
he can be such a poohglet sometimes
viết bởi GXBJB 22 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×