tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The art of applying clown make-up using ones faeces
"He makes a good poohs clown, dont ya think?"
viết bởi poohs clown 01 Tháng tám, 2007

Words related to poohs clown

clown harold make-up poohs apply faeces pooh
 
2.
to apply clown make-up to one's face with faeces
Harold makes a good poohs clown
viết bởi Poohs Clown 06 Tháng bảy, 2007