tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Being difficult; having an attitude; not being open to or social.
"You are being a poohter"
viết bởi Biznes 12 Tháng chín, 2013