tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a lesbian that vigorously enjoys vagina
dustin:Dood, Tiffany is such a POONDYKER.
johnnycramp:Koo
viết bởi jamie bojangles 29 Tháng mười, 2006
 
2.
a lesbian that vigorously enjoys vagina
dustin:Dood, Tiffany is such a POONDYKER.
johnnycramp:Koo
viết bởi jamie bojangles 29 Tháng mười, 2006