Top Definition
adj. one that feels bad; a term to describe something that isn't very good. Commonly used sarcastically.
This St. Nick's Shastas is pretty poopish.

You work today? That's pretty poopish.
#poopish #poop #bad #shastas #frrt
viết bởi Jodans 05 Tháng hai, 2008
adjective; synonym to shitty, crappy, etc.

anything that happens and you don't like the outcome; anything like or resembling fecal matter
"your full house beat my flush! that's poopish."
#shitty #crappy #sucky #bad #terrible #horrible
viết bởi porkrind 06 Tháng hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×