Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
The Big Bob version of Peanut Butter
"Jess can you put Poopit Butter on the grocery list?"
viết bởi Ganja Lasagna 14 Tháng ba, 2008
1 6