tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
exclamation of anger/excitement
"Pooshkies! this is gonna be fun!"
viết bởi Dr. J 24 Tháng tư, 2005