tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
N. An informal title for a good friend or acquaintance.
Yes yes wha gwan there poppa don!
viết bởi some_person 18 Tháng tám, 2005