tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
A term that refers to shitty "pop" music that is crap
3OH!3 is a popshit band
viết bởi Bob..28*%^ 19 Tháng hai, 2009