Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A word used to describe great joy, such as "Yay!" or "That's great!" or "Cool Beans!"
Ex. "I got an A on that test!"
"Oh, popularcorn!"
viết bởi lolnope123 28 Tháng mười, 2013
1 0