Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Law enforcement of any country.
We'll do the break-in, you keep an eye out for the porkachoni.
viết bởi ndborb 24 Tháng mười hai, 2007
1 1

Words related to porkachoni:

bear cops constiple on patrol perro pigs police