tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Fucking a fat girl
That dude loves big girl's he's always porkey pigging it
viết bởi dadx5 20 Tháng hai, 2014