Top Definition
To serve time in prison.
He done his porridge, he's a reformed man now.
viết bởi Wise Man 02 Tháng mười, 2003
A mushy substance made by boiling corn flour, oats, or other grain food. Usually eaten as a breakfast product.
Porridge tastes better than corn grits.
viết bởi AYB 19 Tháng ba, 2003
british slang for doing time in prison
do your porridge and don't try to screw the system
viết bởi jakethejaffacake 30 Tháng bảy, 2011
When something is just right.
"How was your steak last night?"
"it was porridge"

"how was that girl last night?"
"she was porridge"
viết bởi thatkidfromlondon 09 Tháng chín, 2012
Denotes any item or idea that is "just right." References Goldilocks and the Three Bears, as in "Not too hot, not too cold, but just right."
"How does that shirt fit?"

"It's porridge, man, totally porridge."
viết bởi the business of slang 02 Tháng mười hai, 2013
Porridge can mean good or bad but mostly good.
- " you look really porridge today"
viết bởi xxxxHannahxxxx 10 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×