tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Failing at being a nerd
Cassia is a posernerd
viết bởi Gwith 04 Tháng hai, 2010