Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:
 
1.
abbreviation for positive attitude
"You'd never guess he just lost his job with that positude!"
viết bởi Anonitude 17 Tháng mười, 2006
12 2