1. The state or fact of something being possibly nothing.
2. The state or fact that something might never happen.
3. Positive integers may eventually become negative integers.
"There is a possinility that your investment will multiply in value by ten times."
"The project has a possinility of becoming an economically viable mine in the near future."
“A $5,000 investment has a possinility to become $30,000, or more.”
viết bởi Mr. Kest 24 Tháng mười, 2012

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×