tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
possibly, not definitely
guy: you tryna chill later?

girl: possnotdef
viết bởi b@+ch 31 Tháng năm, 2011