Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
1. ADV. - Concerning false, inadequate reasoning under false mannerisms. 2. PN. - Robby Schoder.
"Your reasoning is posthumus, peasant"
viết bởi John Wooo woo 18 Tháng mười một, 2007
11 1

Words related to posthumus:

huma ha is posthuma post huma post op robby schoder tranny