tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
The act of masturbation.
"Did you get caught pounding your flounder when your parents came down for the family orgasm"
viết bởi echzthskltiu 20 Tháng ba, 2009
6 2