tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The act of masturbation.
"Did you get caught pounding your flounder when your parents came down for the family orgasm"
viết bởi echzthskltiu 20 Tháng ba, 2009