tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A full, powerful mustache reminiscent of Tom Selleck's.
I stopped watching Jeopardy when Alex Trebek shaved his Power Bar.
viết bởi DavidLaburglier 10 Tháng hai, 2008