tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
(v.) the action of having a very low A- right before finals week
"You have in 89.6% in physics? Girl you precipicing!"
viết bởi boochie 18 Tháng mười hai, 2013