tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A pretty boy named Polly.
He's a preety Polly, isn't he?
viết bởi Bettyful 06 Tháng mười một, 2013

Words related to preety

cute sexy young fun