tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Some one who is pretty fucking beautiful
Hey man see that girl over there she is so prefritiful
viết bởi dcram 06 Tháng mười một, 2012