tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
already functioning or running well.
The prefunct company was bought by a group of professional investors.
viết bởi uttam maharjan 12 Tháng tám, 2012