tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
a fat,overweight,female who is pregnant!
look at that pregachobasaurus
viết bởi mcbeths witches 25 Tháng sáu, 2010