Top Definition
I think "Prettyful" is somewhere in between Pretty and Beautiful.
Isn't she prettyful today all dressed in orange.
viết bởi lisa 20 Tháng mười một, 2003
a person that is very beautful and pretty (beautiful + pretty = prettyful)
kelly is so prettyful ^_^
#pretty #sweet #gorgous #cute #some kind of wonderful
viết bởi sel ortiz 16 Tháng một, 2006
A combinaion of te 2 words beautiful & pretty.
Is a cute way of sayin something is attractive.
"That flower is prettyful!"
viết bởi Reggie Han & Char 14 Tháng tám, 2004
Full of prettiness or a combination of pretty and beautiful.
Christy is a very prettyful person.
#pretty #prettyfull #prettifull #prettyful #prettiful #beautiful
viết bởi TIm Tang 02 Tháng ba, 2008
When a person is very pretty and beautiful.
I'm so prettyful, are you?
#pretty #beautiful #cool #prettyful #sexy
viết bởi Mercedes and Latisha 16 Tháng mười hai, 2006
prettyful means full of pretty

i am very, very prettyful
#pretty #beautiful #hot #sexy #me
viết bởi Princess/angel 20 Tháng hai, 2007
The words Pretty+Beautiful combined.

Person 1- OMIGOSH I JUST INVENTED A NEW WORD!

Person 2- What's your "new word"?

Person 1- PRETTYFUL!!!!!!!!

Person 2- Wtf?
#pretty #beautiful #prettyful #new #word
viết bởi xxMelixx 05 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×