tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
russian "hello"
prevet, droog(not drug).
"hello friend"
viết bởi BuG 02 Tháng một, 2004