Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
a female version of a prik! a twat/idiot.

that girl is such a prikette who does she think she is !!!

viết bởi dezano 31 Tháng mười, 2005
2 4

Words related to prikette:

female prik boy chav fucker gimp girl guy idiot townie twat