tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
load of semen, used to load a baby cannon
I think I love her, she likes to swallow my primer charge.
viết bởi redheadbass 13 Tháng một, 2013