tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A) A student body-building wannabe.

B) A small man
He wants to bodybuilder. He is still a woman. He is Pritash.
viết bởi SIRRICHARDSIMS! 26 Tháng một, 2009

Words related to pritash

body body builder builder muscle