tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
A slang word for "pretty". Frequently used when mocking blonde bimbos.
"Gurl, yo hair's so pritay!"
viết bởi slimshadywhat 03 Tháng một, 2012