tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A drunken (usually female) wombat.
Damn man, that's one hell of a big prite!
viết bởi Gaereth 10 Tháng mười, 2005

Words related to prite

beer drunk furry silly wombat